ติดต่อโฆษณา ( มีผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้ : 114 คน) color : เปลี่ยนตามวัน  
HOME > หางาน > งานราชการ

กรมชลประทาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 9 ตำแหน่ง 30 อัตรา <รับออนไลน์>(15 มิ.ย.-3 ก.ค.52)


ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ด้วยกรมชลประทานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
กรมชลประทาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 / ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
1.2 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
1.3 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
1.6 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
1.7 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
1.8 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
1.9 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” หรือ http://job.rid.go.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sheetram.com/upload/job_download/08_06_20091244468668.pdf
 โดย : phaky , 2009-06-09 ,
0 ชอบ
0 ไม่ชอบ
   
  หางาน
ประชาสัมพันธ์
รวมเมล์น่าอ่าน
ปุ๊กปิ๊กคลับ
หาเพื่อน MSN!
 
 

This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.


Pukpik.com( 05/08/2009 ) All Rights Reserved.

Thaimisc.com | BBZnet.com | Be2Hand.com | ManyFile.com
Pukpik.com | Free Webboard | Free Forums | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็บโรงแรม
บริการทำเว็บไซต์ : รับทำเว็บ | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็บขายของ | รับทำเว็บบริษัท | รับทำเว็บสำเร็จรูป
ฝาก Server :รับวาง Colo | Colocation | Co-location | วาง Colo ที่ CAT
ซื้อ Server : VPS ราคาถูก | ซื้อ Server | ขาย Server | Server ราคาพิเศษ | ราคา Server | Dell Server | ขาย Dell Server
ฝากเวบไซต์ : ฝากเวบไซต์ | เว็บโฮสติ้ง | windows hosting
E-commerce :ชุดคลุมท้อง | เดรสคลุมท้อง | เสื้อเปิดให้นม | ชุดออกงานคุณแม่ | กางเกง/กระโปรงคนท้อง
Others : ดอกไม้ประดิษฐ์ | siamplantasia